GaRT OPEN – tenisový turnaj | GaRT
sk | en


GaRT OPEN

Dobročinnosť nie je o prestíži. Nie je ani o reklame či smiešnom vypínaní hrude. Dobročinnosť nie je o očakávaní odmeny.
Tí, čo činia dobro z nezištných dôvodov nepotrebujú chválu a uznanlivé pohľady svojho okolia. Stačí im jeden jediný pohľad, ktorému sa nikdy nevyrovná ani tisíc slov. Pohľad človeka, ktorému pomohli. A ten pohľad je ešte silnejší, ak je tým človekom človiečik, teda dieťa.

Už niekoľko rokov organizujeme tenisový turnaj pre
priateľov našej spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život
zdravotne postihnutých detí. Výťažok z podujatia putuje
do starostlivých rúk Harmony, nadácie Petra Dvorského,
ktorá zdravotne postihnutým deťom zabezpečuje, okrem
iného, aj rehabilitácie v špeciálnom centre.

Gart Open nezdôrazňujeme na hlavnej stránke
kvôli tomu, aby sme všetkým ukázali akí sme
úžasní humanisti a robili si tak trápnu
a úbohú reklamu. Je v popredí, aby si všetci
návštevníci našej stránky uvedomili, že pod
rôznymi maskami, ktoré si každý jeden z nás
chtiac-nechtiac dennodenne nasadzuje,
sme všetci obyčajní zraniteľní ľudia strážiaci
si pred svetom svoje obavy, sny, zážitky,
slasti, strasti a lásky. Sme ľudia, ktorí sa
môžu kedykoľvek zošmyknúť
do nemilosrdného súkolia
života, ktoré nás rozomelie na prach,
ak sa nenájde nikto, kto nás zachytí.
A sme aj ľudia, ktorí môžu stáť
na mieste tých, čo zachytávajú.
Stačí len chcieť.

Touto cestou by sme sa teda chceli
poďakovať našim priateľom, ktorí svoje
pohľady neupierajú na tých, čo majú
viac ako oni, ale na tých, čo majú menej.
Vďaka a veľké uznanie, samozrejme,
patrí aj Petrovi Dvorskému.