Marketingové stratégie a marketingová komunikácia | GaRT
sk | en


Marketingové
stratégieÚspešná marketingová stratégia je ako dobrá partia šachu. Premyslená,
občas záhadná a napínavá až do konca. Aby ste dostali súpera na lopatky,
musíte myslieť niekoľko krokov dopredu, dokázať odhadnúť jeho kroky,
byť na všetko pripravený a mať záložný plán. Víťazstvo nad konkurenciou
je hlavným cieľom marketingovej stratégie a na to, aby ste ho dosiahli
potrebujete aj zbrane takého kalibru ako je efektívna marketingová
komunikácia.

Výnimočná reklama je ako výnimočná pieseň. V prvom rade
vás prekvapí a tým si získa vašu pozornosť. Prekvapí vás buď
svojským textom, ktorý má na kilometre ďaleko od všetkého klišé,
čo vás každodenne bombarduje, alebo netradičným hudobným či
grafickým motívom. Prosto niečím, čoho sa Vaša preťažená myseľ
a podvedomie len tak ľahko nezbavia. Vtedy viete, že zvolený
spôsob komunikácie bol skutočne efektívny.

Náš tím sa okrem tvorivých a novátorských marketingových
kampaní, ktoré sa dnes do veľkej miery odohrávajú vo virtuálnom
priestore (rozumej internet), zameriava aj na PR komunikáciu
a firemné eventy.

PR komunikácia Firemné akcie